Zoran Savic

  • Kada riječi postaju nejasne, fokusiraću se na fotografiju. Kada slike postanu nedovoljne, biću zadovoljan tišinom 
    Ansel Adams

Neki od mojih radova